İLERİ YAŞAM DESTEĞİ VE
İLK YARDIM EĞİTİM MODELLERİ

KABLOSUZ RİTİM SİMÜLATÖRLÜ İLERİ YAŞAM DESTEĞİ BEBEK MANKENİ

ST/150

BEBEK İLERİ YAŞAM DESTEĞİ MANKENİ

ST/150+

ÇOCUK İLERİ YAŞAM DESTEĞİ MANKENİ

ST/151

YETİŞKİN TRAKEAL ENTÜBASYON EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ

ST/152

BEBEK ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON SİMÜLATÖRÜ

ST/153

KRİKOTİROTOMİ SİMÜLATÖRÜ

ST/154

ÇOCUK KEMİK İÇİ GİRİŞİM SİMÜLATÖRÜ

ST/155

PNÖMOTORAKS EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ

ST/156

YETİŞKİN KEMİK İÇİ GİRİŞİM SİMÜLATÖRÜ

ST/158

EĞİTİM AMAÇLI OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR CİHAZI

ST/159

SİMÜLATİF DEFİBRİLATÖR VE PACEMAKER MODELİ

ST/160